Login

Dokumentacija o nesreći na Sveticama

Ovdje se nalazi dokumentacija o nesreći na Sveticama (1. okrivljeni Stjepan Brdarić i 2. okrivljeni Igor Loborec) - od policijskih izvješća, zapisnika s ročišta do popratne medicinske dokumentacije. Numerirano je kronološki po događajima, ali je i grupirano pa može biti razlika u kronologiji i poretku. U dokumentaciji ima dosta podvucenih dijelova, zabilješki, itd. koje su nastale tokom predmeta do sada i ne mogu ih maknuti.

Kompletna dokumentacija u jednoj .zip datoteci se može skinuti ovdje (~18 MB), a niže su navedeni pojedini dokumenti sa linkovima za pojedinačno preuzimanje, te kratkim opisom.
Kompletna dokumentacija ponovljenog procesa u jednoj .zip datoteci se može skinuti ovdje (~33 MB), a niže su navedeni pojedini dokumenti sa linkovima za pojedinačno preuzimanje, te kratkim opisom.
Kompletna dokumentacija trećeg procesa u jednoj .zip datoteci se može skinuti ovdje (~10 MB), a niže su navedeni pojedini dokumenti sa linkovima za pojedinačno preuzimanje, te kratkim opisom.

 1. Kaznena prijava
  Kaznena prijava u kojoj se opisuje za što se prijavljuju 1. i 2. optuženi
 2. Potvrda o oduzimanju predmeta
  Potvrda o oduzetim predmetima
 3. Zapisnik o ispitivanju na alkohol, drogu i lijekove
  Zapisnik o testiranju na alkohol, drogu i lijekove
 4. Izvješće o video zapisu
  Izvješće u kojem se opisuju oduzeti video zapisi obližnjih kamera, te što se na njima nalazi
 5. Skica mjesta dogadjaja
  Policijska skica mjesta događaja
 6. Optužnica
  Optužnica kojom se terete 1. i 2. optuženi
 7. Zapisnici o ispitivanju svjedoka
  Zapisnici u kojima se nalaze izjave svih svjedoka nesreće
 8. Prvo ročište
  Zapisnik sa prvog ročišta
 9. Drugo ročište
  Zapisnik sa drugog ročišta
 10. Treće ročište
  Zapisnik sa trećeg ročišta
 11. Četvrto ročište
  Zapisnik sa četvrtog ročišta
 12. Presuda
  Obrazloženje presude
 13. Sudsko prometno vještaćenje - Zvonko Ivašić
  Prometno vještaćenje sudski određenog vještaka
 14. Prometno vještaćenje - Ivan Bedeniković
  Prometno vještaćenje o mogućnosti ubrzanja Toyote Celice, traženo od strane 2. okrivljenog
 15. Sudsko psihološko vještaćenje - Željko Marinić
  Psihološko vještaćenje nad 2. okrivljenim, traženo od strane Suda
 16. Otpusno pismo iz zatvorske bolnica - prvi puta
  Otpusno pismo od prvog boravka u zatvorskoj bolnici
 17. Liječnićki nalaz 1 - Berislav Tentor
  Lječnićki nalaz dr. Tentora između dva boravka u zatvorskoj bolnici
 18. Otpusno pismo iz zatvorske bolnica - drugi puta
  Otpusno pismo od drugog boravka u zatvorskoj bolnici
 19. Prvi liječnićki nalaz dr. Vukušića
  Liječnićki nalaz dr. Vukušića nakon drugog izlaska iz zatvorske bolnice
 20. Rezultat psihološkog testiranja kod prof. Šamanović
  Rezultat psihološkog testiranja (cijeli niz testova koji utvrđuju postojanje čimbenika za PTSP, te testiraju osobnost i inteligenciju)
 21. Medicinska dokumentacija na dalje - dr. Vukušić
  Medicinska dokumentacija na dalje (od 22.04.2013. do 14.03.2014.) od liječenja kod dr. Vukušića
 22. Odluka o ukidanju presude
  Odluka II stupanjskog Suda o ukidanju presude I stupanjskog Suda.
 23. Prometno vještaćenje - Zdravko Bukljaš
  Prometno vještaćenje, traženo od strane 2. okrivljenog

Ponovljeno suđenje

 1. Prvo ročište
  Zapisnik sa prvog ročišta ponovljenog procesa
 2. Vještačenje nakon rekonstrukcije
  Dopuna nalaza i mišljenja prometnog vještaka Zvonka Ivašića nakon odrađene rekonstrukcije nesreče
 3. Skica sa rekonstrukcije
  Skica napravljena u sklopu dopuna nalaza i mišljenja prometnog vještaka Zvonka Ivašića nakon odrađene rekonstrukcije nesreče
 4. Obavijest o odgodi drugog ročišta
  Obavijest o prelaganju drugog ročišta ponovljenog procesa na kasniji datum.
 5. Drugo ročište
  Zapisnik sa drugog ročišta ponovljenog procesa
 6. Treće ročište
  Zapisnik sa trećeg ročišta ponovljenog procesa
 7. Naredba dopuna nalaza i mišljenja prometnog vještaka na temelju pitanja ZODO-a
  Naredba suda prometnom vještaku Zvonku Ivašiću dopune nalaza i mišljenja na temelju pitanja postavljenih od strane ZODO Zagreb.
 8. Dopuna nalaza i mišljenja prometnog vještaka na temelju pitanja ZODO-a
  Dopuna nalaza i mišljenja prometnog vještaka Zvonka Ivašića na temelju pitanja postavljenih od strane ZODO Zagreb, dostavljenih pismenim putem nakon trečeg ročišta.
 9. Četvrto ročište - Presuda
  Zapisnik sa četvrtog ročišta na kojem je ujedno i donesena presuda.
 10. Obrazloženje presude u ponovljenom postupku
  Detaljno obrazloženje presude donesene u ponovljenom postupku.
 11. Odluka o ukidanju presude u ponovljenom postupku
  Detaljno obrazloženje odluke o ukidanju presude donesene u ponovljenom postupku.

Treće suđenje

 1. Prvo ročište
  Zapisnik sa prvog ročišta trećeg procesa
 2. Ročište 15. siječanj 2018.
  Zapisnik sa ročišta trećeg procesa na datum 15. siječanj 2018.
 3. Izmjenjena optužnica
  Optužnica u obliku izmjenjenom na ročištu u siječnju 2018.
 4. Obrazloženje presude
  Presuda i njeno obrazloženje.

Search

Links

Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE